Перелік предметів ДПА-2020 у 4 і 9 класах

Також МОН визначилоперелік предметів державної підсумковоїатестації у формі ЗНО.

Міністерствоосвіти і науки України затвердило перелікнавчальних предметів, з яких у 2019/2020 навчальному році проводитиметься державнапідсумковаатестація осіб, які завершуютьздобуттяпочаткової, базовоїсередньої та повноїзагальноїсередньоїосвіти, – пише Osvita.ua

Державнупідсумковуатестацію також проходятьучні, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту та освітньо-кваліфікаційнийрівень молодшого спеціаліста, крімосіб, які ранішездобулиповнузагальнусереднюосвіту. Іспитипроводитимуться у школі у письмовіформі.

Ті учні, які завершуютьздобуття повноїзагальноїсередньоїосвіти (профільноїсередньоїосвіти) традиційноскладатимутьпідсумковуатестацію у формі #ЗНО.

 Предмети ДПА у 4 класі 

  1.  Українська мова (оцінюваннярезультатів з української мови та читання).
  2.  Математика.
  3.  Мованаціональноїменшини або мовакорінного народу (у класах з навчанням або вивченняммовинаціональноїменшини чи корінного народу на підставі заяви одного з батьків або законнихпредставників за рішеннямпедагогічної ради закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти).

 Предмети ДПА у 9 класі 

  1.  Українська мова.
  2.  Математика.
  3.  Один ізнавчальних предметів зі списку (за рішеннямпедагогічної ради закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти):

1) біологія, всесвітняісторія, географія, зарубіжна література, іноземнамова (англійська, іспанська, німецька або французькамова відповідно до освітньоїпрограми закладу освіти), інформатика, історія України, основиправознавства, українська література, фізика, хімія – для учнівкласів з українськоюмовоюнавчання, у яких не вивчаєтьсямованаціональноїменшини чи корінного народу;

2) біологія, всесвітняісторія, географія, література, іноземнамова (англійська, іспанська, німецька або французькамова відповідно до освітньоїпрограми закладу освіти), інформатика, інтегрований курс «Література», історія України, мованаціональноїменшини, мовакорінного народу, основиправознавства, українська література, фізика, хімія – для учнівкласів з навчанням або вивченняммовинаціональноїменшини.

 Предмети ДПА у формі ЗНО (повназагальнасередняосвіта) 

  1.  Українська мова.
  2.  Історія України або математика (здобувачіосвіти, які для проходження державної підсумковоїатестаціївибрали другим навчальним предметом історію України, можутьвибратитретімнавчальним предметом математику і навпаки).
  3.  Один ізнавчальних предметів зі списку: історія України, математика, іноземнамова (англійська, іспанська, німецька або французькамова), біологія, географія, фізика, хімія (здобувачіосвіти, які відповідно до освітньоїпрограми закладу освітививчалинавчальний предмет «Природничі науки», можутьвибрати один з таких навчальних предметів: біологія, географія, фізика, хімія).
  4.  Мованаціональноїменшини чи корінного народу (для здобувачівосвіти, які завершуютьздобуттяповноїзагальноїсередньоїосвітимоваминаціональних меншин чи коріннихнародів (на підставі заяви одного з батьків або інших законнихпредставників та за рішеннямпедагогічної ради).