Потреби в Інтернеті дітей різних вікових груп.

Дитині до 7 років цікаво й необхіднограти, особливо – у розвиваючі та сюжетно-рольовіігри. Яким би іграм не надавала перевагудитина – віртуальним, чи іграм з батьками та іншими дітьми, – все буде корисно для його розвитку, зрозуміло, якщо дотримуватичасових обмежень. Інакшевіртуальніігриможутьшвидко стати для дитинисенсом життя, а реального спілкування вона буде уникати. Відводьте на віртуальніігрипівгодини в день, а на ігри з однолітками – 3-4 години.

З 7 до 11 років, діти як і ранішелюблятьграти та прагнуть використовувати Інтернет саме як майданчик для ігор. Але в цьому віці в дітей прокидається так званесоціальне «Я». Дітям важливо зайнятизначущемісце в житті свого маленького світу: класу, школи, дружити з однолітками. Тут їй буде потрібна реальна допомога та просто увагабатьків. Перші невдалі спроби дружби в початковійшколіможутьтравмуватидитину. В цьому випадку батьки зможуть дати йому практичні поради щодо встановлення контакту з однолітками, разом беручи участь у віртуальномуспілкуванні в мережі. Зрозуміло, у всьомунеобхіднодотримуватисьміри, і тоді Інтернет стане дитиніпомічником у подоланнібар’єрівспілкування, партнером по розвиваючиміграм, учителем у вивченнііноземнихмов, джереломнеобхідноїінформації для уроків і просто – музики, картинок та фотографій, мультфільмів і позитивнихемоцій.

Дитина в 11-14 років – це підліток. І найголовнішою, провідною його діяльністю є спілкування з однолітками. Тут Інтернет може стати просто незаміннимпомічником. Але, знов таки, все добре в міру! Інтерактивнеспілкування потрібно обов’язковопоєднувати з реальним. Після 11 років у підлітківпочинає активно пробуджуватисьінтерес до питаньдорослого життя, психології статей та всього, що з цимпов’язане. Важливо, щоб відповіді на свої питанняпідлітокзнаходив в першу чергу у батьків, а не на сумнівних сайтах. Крім того, у цьому віці в дітей з’являютьсякумири: співаки, спортсмени та артисти, про яких їмхочетьсядовідатися все. В цьому випадку Інтернет – кращийпомічник та інформатор. Але батькам потрібно бути пильними, адже зірок часто супроводжує скандальна інформація.

Дитина старше 14 років – уже досить доросла людина, яка вважає, що сама кращезнає, як їй потрібно поводитися, яку музику слухати, що читати, з ким спілкуватися. Цікавтесявсім тим, чим цікавиться ваша дитина, намагайтесярозібратися в колі його інтересів і спілкуйтеся з ним про них, навіть якщо це «не Ваша тема». Починаючи з цього віку з дитиною можна говорити і про вибірмайбутньоїпрофесії. А в Інтернеті можна знайти безлічінформації, що допоможедитинівизначитися, а Вам – контролювати та, якщо буде потреба, коректувативибірдитини, знаходячибільшповнуінформацію про переваги й про недоліки різних професій.

Інтернет-ризики для дітей

“Дорослий” контент: еротика, азартніігри, реклама тютюну та алкоголю.

Незаконний контент: порнографія.

Он-лайннасильство: заклики до асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, суїцидальної поведінки, сексуальноїексплуатаціїтощо.

Розголошенняприватноїінформації, яка може бути використанапроти дітей та їхніх родин.

Контент, що може задатифінансовихзбитків – короткіномери й платнісервіси, що тарифікуютьсяокремо, різного роду лотереї, тощо.

Інтернет-залежність.

Комп’ютер перестав бути просто засобом для зберігання й передачінадвеликихобсягівінформації, він перетворився на сферу життя величезноїкількості людей. Комп’ютер полегшуєнаше існування, допомагає знайти необхіднуінформацію, не виходячи навіть за межі власноїкімнати. Але, як і кожне явище, кожна річ – це єдністьпротилежностей, тому його вплив на людину має як позитивні, так і негативнінаслідки:

положеннясидячипротягомтривалого часу;

електромагнітневипромінювання;

перевантаженнясуглобів кистей рук;

підвищененавантаження на зір;

стрес у разівтратиінформації;

порушеннямовлення;

імпульсивність;

ситуативність поведінки;

відсутність ініціативи;

несамостійність;

стереотипністьмислення;

слабкаорієнтованість на майбутнє.

  

Для ефективноїроботи з дітьми хочетьсязапропонувати кілька порад, що стануть вам у пригоді:

обмежувати час гри: для дітей 13-17 років – до 30 хв., після чого треба змінити вид діяльності;

установити закон відстані (30-40 см) при обов’язковомузастосуваннізахисногофільтра для зниженнядіївисокочастотнихколивань; також послабитишкідливудіюкомп’ютерадопоможутькімнатнірослини;

установитичасовий закон: не грати перед сном, після їжі й поки не виконані уроки;

контролюватизміст ігор, не допускаючисюжетівнасилля, жорстокості, з елементамикультовихритуальнихобрядів та образами нечисті;

не дозволятивідвідувативідеозали, де дитина без вашого контролю, найімовірніше, входитиме в світ агресії;

більше спілкуватися з дитиною, щоб комп’ютер був витісненийповноцінним та змістовнимспілкуванняміз вами.