Потреби в Інтернеті дітей різних вікових груп.

Дитині до 7 років цікаво й необхіднограти, особливо – у розвиваючі та сюжетно-рольовіігри. Яким би іграм не надавала перевагудитина – віртуальним, чи іграм з батьками та іншими дітьми, – все буде корисно для його розвитку, зрозуміло, якщо дотримуватичасових обмежень. Інакшевіртуальніігриможутьшвидко стати для дитинисенсом життя, а реального спілкування вона буде уникати. Відводьте на віртуальніігрипівгодини в день, а на ігри з однолітками – 3-4 години.