З 2018 року у  ОЗЗСО I-III ступенів с. Багринівці Літинської селищної ради  запроваджено інклюзивне навчання. Станом на 01.09.2022 р.у школі навчається 5 дітей з особливими освітніми потребами.

Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта дає можливість усім учняму повному обсязі брати участь у житті колективу дитячого садка, школи, дошкільному та шкільному житті.

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

Переваги інклюзивної освіти:

·                   Діти навчаються разом у звичайній школі.

·                   Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.

·                   Діти отримують можливість жити разом з батьками.

·                   Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

·                   Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.

·                   У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

·                   Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

Переваги для дітей без особливих потреб:

·                   вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;

·                   вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;

·                   вчаться співробітництву;

·                   вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Переваги для родин:

·                   Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.

·                   Родини одержують підтримку з боку інших батьків.

·                   Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.

·                   Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

Переваги для вчителів та інших фахівців:

 

·                   Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

·                   Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

·                   Спеціалісти навчаються працювати в команді.

Інклюзія додатково передбачає асистента (дитини чи вчителя) для підвищення якості освітньої програми дитиною та перебування в закладі освіти в цілому.

Асистент дитини- людина , яка супроводжує дитину на уроках (заняттях) та поза ними. Може бути родич (батько,мати,бабуся тощо) з обов`язковим медичним оглядом. Не оплочується.

Асистент вчителя- педагог,який допомає дитині у виконані навчальних завдань. Обов`язкова педагогічна освіта .Входить до штату закладу,тарифікується як асистент вчителя.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у школі-гімназії створені відповідні умови:

 - безперешкодний доступ до території та приміщень школи, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, які пересуваються на візку, та дітей з вадами зору;

 - забезпечення необхідними навчально-методичними посібниками, наочно-дидактичними та індивідуальними технічними засобами навчання.

 

У закладі працює 4 асистентів вчителів,які працюють в інклюзивних класах.

Створено фахову спільноту асистентів вчителів.

11 Вересня 2022

Що має робити асистент учителя під час дистанційки – відповідь МОН

МОН зібрало перелік завдань, які виконує асистент учителя під час дистанційного навчання.

Про них ідеться в Методичних рекомендаціях щодо організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році.

Зазначено, що під час дистанційного навчання асистент учителя:

·        організовує спільно з учителем/-ями освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання;

·        забезпечує навчання учня з ООП, за потреби здійснює в межах свого педнавантаження індивідуальне підключення поза часом онлайн-уроку та надає додаткові пояснення, виконує разом із дитиною домашні завдання, які були їй не зрозумілі;

·        надає додаткові пояснення дитині щодо опанування матеріалу та виконання завдань в окремій онлайн-кімнаті, забезпечує перевірку виконання таких завдань;

·        забезпечує реалізацію індивідуальної програми розвитку в межах своєї компетенції, зокрема досягнення поставлених у програмі цілей навчання, завдань на період дії ІПР, забезпечення визначених ІПР потреб тощо;

·        забезпечує в межах компетенції реалізацію індивідуального навчального плану дитини (за наявності);

·        забезпечує комунікацію закладу освіти та батьків (інших законних представників дитини) задля організації навчання учнів з ООП;

·        координує дистанційне навчання з батьками (іншими законними представниками) дитини, зокрема й завчасно попереджає про зміни розкладу, необхідні навчально-дидактичні матеріали тощо;

·        готує матеріали для дистанційного навчання для учнів з ООП, зокрема й консультує батьків щодо їх використання;

·        забезпечує підготовку індивідуальних завдань та адаптацію навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей учня з урахуванням умов дистанційного навчання;

·        забезпечує індивідуалізацію технологій дистанційного навчання з урахуванням особливих освітніх потреб, зокрема й обирає інструменти, консультує батьків щодо технічних особливостей їх використання з учнями з ООП;

·        асистує вчителю під час дистанційних занять, зокрема допомагає під час обʼєднання учнів у пари і групи в ZOOM-конференціях, може долучатися до будь-якої пари / групи в будь-який момент, допомагати та виправляти помилки, слідкувати за підняттям рук, вмикати та вимикати мікрофони, вмикати демонстрацію екрану для показу презентацій та відео, слідкувати за чатом та відповідати на запитання учнів і батьків, які виникають під час уроку;

·        асистує вчителю під час роботи з іншими учнями класу, які потребують першого рівня підтримки в закладі освіти, додаткових пояснень, індивідуального підходу, мають проблеми з опануванням матеріалу, зокрема й через перебування за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, відсутність доступу до онлайн-занять, наявність психологічної травми;

·        надає учню та його / її батькам (іншим законним представникам) рекомендації щодо дотримання норм під час користування комп’ютерною технікою, щодо організації робочого місця дитини;

·        спільно з іншими учасниками команди супроводу бере участь у розробленні ІПР;

·        забезпечує ведення щоденника спостережень за дитиною з ООП задля відстеження динаміки розвитку та оцінювання рівня досягнення цілей навчання, зазначених в ІПР;

створює індивідуальне портфоліо учня з ООП.