Список

членів методичної ради

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

с. Багринівці Літинської селищної ради

на 2022-2023 навчальний рік

 

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада

Обов'язки

в раді

1

Гладько Любов Семенівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Голова ради

2

Тарас Лариса Іванівна

Директор опорного закладу

Член ради

3

Горобець Надія Іванівна

Голова фахової спільноти вчителів математичного циклу

Член ради

4

Чорна Марія  Василівна

Голова фахової спільноти вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Член ради

5

Кіпер Надія Василівна

Голова фахової спільноти вчителів початкового навчання

Член ради

6

Данилюк Людмила Іванівна

Голова фахової спільноти класних керівників

Член ради

7

Чернега Наталія Михайлівна

Голова фахової спільноти вчителів природничого циклу

Член ради

8

Марківська Юлія Олександрівна

Голова фахової спільноти вчителів інклюзивного навчання

Член ради

 

  

 

 

 

 

План роботи методичної ради   опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Багринівці на 2021-2022 навчальний рік

 1. Загальні положення і основні завдання МР школи.

Методична рада школи - це колективний орган управління науково-методичною роботою, який керується у своїй діяльності «Положенням про науково-методичну раду» і покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

 1. Головна мета діяльності методичної ради:
 • вироблення стратегічних напрямів розвитку й удосконалення змісту навчання та виховання;
 • визначення перспективних освітніх технологій і вироблення пропозицій щодо їх упровадження;
 • аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу й підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного та інформаційного забезпечення;
 • експертиза навчальних планів і програм, авторських і адаптованих програм, аналіз 111 ІД і вироблення пропозицій щодо його впровадження;
 • вироблення рекомендацій щодо змісту й форм роботи за програмою «Обдаровані діти»;
 • організація й проведення методичних заходів (науково-методичні семінари, практикуми, конференції, предметні декади);
 • організація проектно-дослідницької діяльності вчителів і учнів.

III. МР є дорадчим органом педагогічної ради школи. Спільними завданнями МР і педагогічної ради є:

 • підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності вчителів школи, активізація їхньої творчої діяльності;
 • прогнозування розвитку навчального закладу;
 • упровадження інноваційних освітніх технологій;
 • визначення шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу школи;
 • розробка змісту, форм і технологій виховання школярі створення авторських програм, спецкурсів, інтегрованих курсів з окремих предметів
  Тематика  засідань  методичної  ради

на 2022-2023 навчальний рік

 

п/п

Питання, що  розглядаються

Відповідальний

Відмітка про виконання

Серпень

 

1

Про аналіз методичної роботи за  2021-2022 навчальний рік.

Гладько Л.С.

 

2

Про організацію методичної роботи   у 2022-2023 навчальному році

Гладько Л.С.

 

3

Про планування методичної роботи на 2022-2023 рік

Гладько Л.С.

 

4

Про розподіл  обов’язків  між  членами 

 методичної  ради на 2022-2023 навчальний рік

Кіпер Н.В.

 

5

Про організацію педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

Данилюк Л.І.

 

6

Про організацію конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук

Гладько Л.С..

 

8

Про піготовку до педагогічної ради       

 

Горобець Н,І.

 

 

9

Про підготовку до науково-практичного та психолого педагогічного семінару «Як працювати над науково-методичним питанням» 

Зорик В.О.

 

 

10

Про підготовку до круглого столу  «Створення навчального контенту для дистанційного навчання»;

Гладько Л.С.

 

11

Про підготовку до круглого столу «Ігрові та діяльнісні методи навчання в початковій школі шляхом використання ігрових наборів Lego Play box»;

 

Кіпер Н.В.

 

Листопад

 

1

Про піготовку до засідання педагогічної ради

Про комфортне, безпечне, інклюзивне, розвивальне та мотивуюче середовище, як результат спільної діяльності учасників освітнього процесу та пріоритетна вимога внутрішньої системи якості освіти.

Гладько Л.С.

 

2

Про підготовку психолого-педагогічного семінару «Психологічне забезпечення запровадження дистанційного навчання у педагогічній діяльності вчителів».

 

Зорик В.О.

 

3

Про планування заходів щодо ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Чернега Н.М.

 

4

Про організацію розширеного засідання фахових спільнот «Нова українська школа: нові форми організації освітньої діяльності учнів на уроках  в середній школі»

 

 

Гладько Л.С.

 

5

Про результати моніторингу стану викладання  зарубіжної літератури, трудового навчання, математики (початкова школа).

 

 

Січень

 

1

Про результати перевірки шкільної документації  в І семестрі

Гладько Л.С.

 

2

Про піготовку до засідання педагогічної ради

 

 

 

3

Про аналіз участі учнів у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

Гладько Л.С.

 

4

Про підготовку до круглого столу: Круглий стіл «Педагогіка партнерства».

Данилюк Л.І

 

5

Дискусія «Майстерність учителя – прояв творчої активності особистості педагога»

Чернега Н.М.

Кіпер Н.В.

Чорна М.В.

 

 

Березень

 

1

Про підготовку та організацію проведення    державної підсумкової  атестації в   4, 9-х класах. Обговорення нормативних документів.

Глдько Л.С.

 

2

Про виконання плану заходів щодо покращення результатів зовнішнього незалежного оцінювання у 2023 році

Гладько Л.С.

 

3

Про піготовку до засідання педагогічної ради

Про організацію освітнього процесу на засадах дитиноцентризму та конструктивної співпраці учасників освітнього процесу – показник якості управлінських рішень

Гладько Л.С

 

4

Про підготовку до методичного практикуму  для вчителів гуманітарного циклу «Онлайн- тренажери для формування предметних компетентностей»

Чорна М.В.

 

5

Про результати моніторингу стану викладання

 

 

Травень

 

1

Про підсумки методичної роботи в 2022-2023 навчальному році. 

Гладько Л.С.

 

2

Про  планування методичної роботи на 2023-2024 навчальні роки

Гладько Л.С.

 

3

Про підготовку та організацію проведення  державної підсумкової атестації  здобувачів початкової освіти у 2022-2023 навчальному році

Тарас Л.і.

 

 

5

Про підготовку та організацію  проведення  державної підсумкової атестації  здобувачів базової середньої освіти у 2022-2023 навчальному році

Гладько Л.С.

 

6

Про  проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання  здобувачів повної загальної середньої освіти  у 2022-2023 навчальному році

Горобець Н.І.

Чорна М.В.

 

7

Про підсумки роботи педагогічного колективу над навчально-методичною проблемою  « Реалізація особистісно орієнтованої системи навчання через формування ключових компетентностей здовувачів освіти на основі використання методів активного навчання та виховання» у у 2022-2023 навчальному році

 

Гладько Л.С.